Història

Govern Obert

Govern Obert es va constituir, en un primer lloc, com a plataforma cívica al juliol de 2010, amb l’objectiu de cercar solucions concretes a la crisi econòmica, social i institucional que patia la Comunitat Valenciana.
Considerem la falta de transparència en les institucions públiques i en les privades finançades amb fons públics com una de les principals causes d’aquesta crisi, per aquest motiu varis ciutadans de València ens unim per a crear Govern Obert, l’objectiu:  promoure la transparència i el model de Govern Obert a la Comunitat Valenciana com un mitjà per a evitar la corrupció, millorar la gestió dels recursos públics, assegurar òptimes polítiques i presa de decisions governamentals i com a mitjà per a donar poder a la ciutadania mitjançant un major coneixement de la gestió pública, la participació i col·laboració ciutadana.

La nostra primera pàgina web es va llançar al novembre de 2010 i vam tenir l’acte de presentació pública el 14 de gener de 2011.

Crear un marc legal que garantira a les persones el seu dret d’accés a la informació pública i a participar en les preses de decisions que més els afecten, directa o indirectament, era i és un dels principals objectius de Govern Obert, per aquesta raó la primera acció que duem a terme va ser la de crear una Proposta de Llei de Transparència i Govern Obert per a la Comunitat Valenciana.

Aquesta proposició de Llei es va lliurar als principals partits polítics de la Comunitat Valenciana abans de les eleccions municipals i autonòmiques del 22 de maig de 2011, amb l’objectiu que inclogueren en els seus respectius programes electorals la promesa d’una Llei de Transparència i perquè la utilitzaren com a primer esborrany per a una futura Llei de Transparència autonòmica.

Posteriorment s’han dut a terme altres accions de difusió i debat sobre Transparència i Govern Obert, campanyes de demanda d’informació pública i campanyes locals per a aconseguir instaurar el Govern Obert en alguns ajuntaments.

Actualment el treball de Govern Obert se centra en la col·laboració amb governs locals i partits polítics i a utilitzar internet i les tecnologies de la informació i comunicació per a crear eines que que ens ajudin a aconseguir els nostres objectius: Governs Oberts i societats del coneixement. És un referent per a nosaltres el treball que realitzen organitzacions com mysociety.org, ciudadano inteligente.org y gapminder.org.

Actualment estem elaborant els nostres estatuts per constituir-nos com una organització no governamental sense ànim de lucre, en breu es podran consultar en aquesta web.

Anuncis