Independència política


Govern Obert és una organització cívica sense ànim de lucre amb seu a València (Espanya)

Govern Obert defensa la transparència i la participació ciutadana com a via per afermar la democràcia, donar més poder a les persones i aconseguir en últim terme un desenvolupament sostenible i una societat més formada i justa, on els governs, entitats finançades amb fons públics i grans empreses actuïn de forma ètica i segons l’interès general i no per  interessos minoritaris.
Així doncs, els principis que defensa Govern Obert són drets i valors universals, per la qual cosa no s’adscriu a cap partit o moviment polític concret. Els nostres principis són la  Declaració Universal de Drets Humans.

Govern Obert no rep cap tipus de subvenció ni ajuda econòmica de cap govern, empresa o organització. Els seus únics ingressos corresponen a la quota anual que paga cadascun dels seus membres.

Anuncis