Objectius

Internet i coneixementL’objectiu de Govern Obert és aconseguir governs oberts i societats del coneixement a la Comunitat Valenciana com a mitjans per aconseguir un desenvolupament sostenible, una democràcia més ferma i societats més justes.
Treballem localment però amb una visió global.

Gràcies a Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació avui és més fàcil que mai accedir a la informació i a la formació, participar, col·laborar i difondre el coneixement.
Per això considerem l’accés a Internet un dret fonamental, com ja ho ha fet Nacions Unides, i recolzem les iniciatives i polítiques orientades a acabar amb la bretxa digital i que fomenten la lliure difusió del coneixement, d’aquesta manera estem garantint els mateixos drets i oportunitats per tots i totes.

Entenem la transparència com un instrument per a donar poder a la ciutadania, ja que li permet informar-se, participar i crear coneixement, a més de ser una eina imprescindible per acabar amb la corrupció, les males polítiques i les accions irresponsables de les empreses privades.
Per això el nostre treball s’enfoca a aconseguir la màxima transparència i difusió de la informació referent a l’acció dels governs, els organismes públics o empreses finançades amb fons públics i les empreses privades però les activitats de les quals afectin de manera significativa al conjunt de la societat valenciana o al planeta.

Treballem per a la instauració d’un model de Govern Obert basat en la transparència, la participació i col·laboració ciutadana als governs de la Comunitat Valenciana, de tal manera que les seves polítiques i decisions es prenguin tenint en compte l’opinió ciutadana, perquè responguin a l’interès col·lectiu i no al d’una minoria.

 

Anuncis