Open Government

OpenGov

El Open Government és una forma de govern que utilitza les possibilitats que ofereixen les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a promoure la transparència i accés a la informació pública, la participació i la col·laboració ciutadana.

Constitueix una evolució del govern electrònic, basat únicament en la gestió electrònica de tràmits administratius.
El Open Government es basa en la transparència, tant activa, a través d’una obertura a la informació pública (Dades obertes, estandars oberts, interoperabilitat, fonts obertes, etc), com a passiva: garantint l’accés a la informació pública quan se sol·licita.
Amb el Open Government l’administració pública utilitza les TIC per a establir una constant conversa amb els ciutadans, brindant-los l’accés i l’ús de la informació pública, i la possibilitat de participació i col·laboració. Aquest model suposa un traspàs de poder de les autoritats públiques cap a la ciutadania.

En els nous canals de comunicació que es generen gràcies a les TIC el ciutadà ja no vol rebre més propaganda o informació dirigida, deixa de ser un ciutadà pacient, comença a involucrar-se més, a demandar informació veraç, vol formar-se, crear, compatir, opinar, participar i decidir activament, per tant, com més transparents, sinceres i obertes siguen les institucions públiques, la satisfacció dels ciutadans millorarà per complet i s’avançarà a aconseguir una societat del coneixement, informada i formada.

Encara que, amb l’aparició de l’administració electrònica, la comunitat de programari lliure i el fenomen 2.0 ja havien anat aparegut  iniciatives encaminades a millorar la transparència, la participació i apoderament ciutadà, utilitzant les noves tecnologies de la informació, el nom va ser encunyat en 2009 en el Open Government Memorandum, una directiva de Barack Obama destinada a impulsar el govern obert en l’administració americana.

Per a dur-ho a terme amb èxit és necessari un canvi de mentalitat en les administracions públiques, però fonamentalment són necessàries voluntat i decisió política.

DECLARACIÓ SOBRE GOVERN OBERT DE L’OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

OPEN GOVERNMENT STANDARDS

Anuncis